Orthomoleculaire Geneeskunde

Integrale benadering

De orthomoleculaire geneeskunde kijkt naar de mens als geheel, omdat elk menselijk orgaan en elke afzonderlijke cel voortdurend communiceert en samenwerkt met andere organen en cellen. Een verstoring op de ene plaats kan direct of indirect leiden tot verstoringen elders in het lichaam. Het samenspel van alle cellen, organen, processen en systemen in het menselijk lichaam, evenals de reactie op externe factoren, is bepalend voor onze gezondheid.

Waar in de reguliere medische vakgebieden symptomen vaak separaat bekeken worden, brengt de orthomoleculaire geneeskunde de verschillende werkingsmechanismen samen om een integrale oplossing te bieden. Behandelingen zijn gericht op het oplossen van ziektes via de aanpak van de oorzaak van de verstoring die uiteindelijk geleid heeft tot klachten en aandoeningen.

“Het gaat dus nooit om die éne klacht of het ziektebeeld

en om het HOE,

maar om de oorzaak, de “film” zoals dat genoemd wordt

en daarmee het WAAROM.”

De behandeling

De behandeling is gebaseerd op kennis uit de psychologie, neurologie, immunologie, evolutiebiologie en voedings- en bewegingswetenschappen en is gericht op het zelf herstellend vermogen van het lichaam. Het stimuleren van het zelf herstellend vermogen is bij iedere klacht een goede zet. Ook als aanvulling op een reguliere behandeling. Tijdens de behandeling worden alle aspecten die voor gezondheid nodig zijn bekeken. Alle aspecten die hierbij belangrijk zijn worden vaak samen gevat onder “leefstijl geneeskunde”.
Op zich is dat correct, het is echter niet altijd fijn om te horen dat de leefstijl niet in orde is. Per slot van rekening leven we in 2018 en is niet alles “maakbaar” en beïnvloedbaar. De impact van zaken die ons van buitenaf beïnvloeden zijn soms heel moeilijk te controleren! Persoonlijk ben ik dan ook van mening dat het beter is om te spreken van modernetijdziekten dan leefstijlziekten, en daarmee dus van “modernetijd geneeskunde”.

Waar kunt u voor komen

Hier volgt een opsomming die alles behalve compleet is. Als u twijfelt, neem dan altijd contact op. U krijgt dan gericht antwoord of u bij mij terecht kunt.

Algemeen

Vermoeidheid (als ook ME en Chronisch Vermoeidheid Syndroom)
Verlies vitaliteit
Slaapstoornissen
Neerslachtigheid, somberheid
Depressie
Burn-out
Hoofdpijn, migraine
Vaak verkouden/ ziek, verlaagde afweer
Chronische stress
Opgejaagd gevoel, niet kunnen ontspannen

Bewegingsapparaat

Reuma
Reumatoïde artritis
Jicht
Osteoporose
Regelmatig kwetsuren banden/ pezen
Fibromyalgie
Algemene spierklachten

Organen/ orgaanstelsels

Prikkelbaar Darm Syndroom (IBS, spastische darm)
Voedselintoleranties
Eczeem
Hooikoorts
Schildklierproblemen
Insuline resistentie (prediabetes)
Diabetes Mellitus type II
Maagklachten (zuurbranden, maagpijn)
Aandoeningen alvleesklier en galwegen, galblaas
Leveraandoeningen (ook NAFLD = non alcoholic fatty liver diease)
EPI (exocriene pancreas insufficiënte)
Spijsverteringsproblemen
Hartklachten
Hoge bloeddruk
Vaatproblemen