4 fasen herstelprogramma bij overspannenheid/burn-out

Heeft u last van verkrampte schouder-, rug- en nekspieren, concentratieverlies en/of slaapproblemen? Heeft u regelmatig hoofdpijn, piekert u veel, bent u moe en lusteloos en snel prikkelbaar? Dan is de kans groot dat u overspannen bent of een burn-out heeft. Bij 7 Senses kunt u hiervan herstellen via het 4 fasen herstelprogramma overspannenheid/burn-out.

De 4 herstelfasen bij burn-out zijn:

Fase 1: Ontprikkelingsfase
Fase 2: Herstel- of slaapfase
Fase 3: Instabiele-energie of leerfase
Fase 4: Reïntegratiefase

7 Senses behandelt u via wekelijkse gesprekken die gecombineerd worden met kleine doe-opdrachten en wekelijkse ontspannende massages (tijdens fase 1 en 2). U krijgt eerst een intake waarbij ik ook een aantal tests afneem om te kijken of u werkelijk overspannen bent of een burn-out heeft. Het kan natuurlijk zijn dat de diagnose al door een andere arts gesteld is, dan zijn de tests niet meer nodig.

Samen nemen we het programma door en bespreken wat de 4 fasen inhouden. Daarna krijgt u een brochure mee naar huis waarin u alles nog eens rustig kunt doorlezen.

De totale behandelduur is ongeveer 4 maanden. De mate van overspannenheid/burn-out is per deelnemer anders en dus wordt er maatwerk aangeboden.
De basisbehandeling bestaat uit een intakegesprek, burn-out tests en analyse daarvan, gemiddeld 14 wekelijkse gesprekken, aromatherapie-massages en een eindgesprek. Daarnaast, als u het traject in overleg met uw werkgever aangaat, vindt tevens een tussentijdse rapportage en een eindrapportage aan uw werkgever plaats.

In de reguliere zorg wordt de behandeling van overspannenheid of burn-out door GGZ of psycholoog niet vergoed uit de basis- of aanvullende verzekering. Dit is wel het geval als u een aanvullende verzekering heeft voor alternatieve geneeskunde. Omdat ik als Natuurgeneeskundig Therapeut aangesloten ben bij de beroepsverzekering BATC, komt u dan voor vergoeding in aanmerking. Alleen VGZ erkent deze beroepsvereniging niet. Alle andere verzekeraars wel.

U komt zeer waarschijnlijk boven uw maximale vergoeding uit. Hierover kunt u altijd in gesprek gaan met uw werkgever. Het komt ook zeer regelmatig voor dat de werkgever het gehele traject betaalt.